انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید عباسپور

حمایت انجمن دانش اموختگان شهید عباسپور از وزیر پیشنهادی نیرو

abaspor

بی تردید وزارت نیرو و صنعت بزرگ آب و برق یکی از مهمترین و اصلی ترین زیربناهای توسعه کشور بوده و همچنین نقش بسزایی در افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد. از سویی حساسیت خدمات ارائه شده توسط این وزارتخانه و مشکلات و چالشهای متعددی که این صنعت عظیم با آن دست به گریبان است، ایجاب می نماید که سکان هدایت چنین وزارتخانه ای به دست فردی با تجربه ، دارای برنامه جامع و آینده نگر سپرده شود.

اعتراضات به ادغام دانشگاه عباسپور ادامه دارد

ادغام دو دانشگاه: آخرین اقدام ناکام وزارت علوم

abaspoor-shahidbeheshti

ادغام این دو دانشگاه و به تبع آن از بین بردن نام دانشگاه شهید عباسپور که سالهای پیاپی یکی از مهمترین اهداف بزرگ صنعتی کشور را دنبال کرده است، ضربه سنگینی به وضعیت صنعت کشور می زند. شاید اقدامات نامناسب مسئولان وزارت نیرو در این دانشگاه سبب شده است تصمیم به این ادغام گرفته شود.