انجمن ملی وفاق

مجلس علمایی بحرین: سیاسیت رژیم آل خلیفه به بن‌بست رسیده است

EnghlabBahrain19

به دنبال تظاهرات و تجمعات مردمی و مسالمت‌آمیز ملت بحرین در چهارچوب فعالیت «توفان نافرمانی»، رژیم وحشت‌زدۀ آل خلیفه بار دیگر برای سرکوب این تحرک‌های مسالمت‌آمیز نیروهای مزدور خود را به کار گرفت. مزدوران آل خلیفه با بی‌رحمی تمام مردم بی‌سلاح بحرین را هدف حملۀ مستقیم گازهای سمی و اشک‌آور، تفنگ‌های ساچمه‌ای و دیگر انواع سلاح‌های ممنوع قرار دادند.