انحمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

آزادی فعالان انجمن اسلامی فردوسی پس از بازداشت در تجمع اعتراض به کنسولگری پاکستان

4341

در پی تجمع اعتراضی صبح امروز (سه شنبه) تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مقابل کنسولگری پاکستان در مشهد، تعدادی از اعضای انحمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بازداشت شده بودند. در بین بازداشت شده ها، اسامی دبیر شورای مرکزی و دبیر تشکیلات انجمن اسلامی و همچنین دبیر دانشکده ی ریاضی دیده می‌شد.