اوشین تاناکورا

ماجرای یک مصاحبه جنجالی و فتوای امام:

اوشین هم تحت تأثیر فاطمه(س) بود‍!

oshin

مگر ارزش های جامعه دینی ایران بر اساس الگوی حضرت زهرا(س) ساخته نشده اند؟ پس حتی همان خانم مصاحبه شونده ای هم که اوشین را الگوی خود قرار داده بود ناخودآگاه تحت تأثیر فاطمه زهرا بود. وگرنه می بایست به تأسی از اوشین ژاپنی، به خود فروشی روی می آورد!