اوکراین

خواص مثبت اپوزیسیون در ایران و اوکراین

president_of_ukraine_890575

خطاب به ملت همیشه در صحنه و خیابانِ غربِ اوکراین باید عرض کنم که برادران و خواهران! شاید امروز بوی کباب از اتحادیه اروپا بیاید اما مثل دفعه قبل که آن آقا را بر شما قالب و این خانم را غالب کردند، الان هم الاغ داغ کرده‌اند. خطاب به ملت بصیرت‌مدار شرق اوکراین هم باید عرض کنم اینکه در این اوضاع خر تو خر خواستار الحاق به خاک روسیه شده‌اید خیلی خیلی کار خرکی است. اگر راست می‌گویید و هنر دارید، به جای اینکه پرچم اوکراین را پایین بکشید، شلوار اتحادیه اروپا را پایین کشیده، خشتک آمریکا را پرچم کنید.