اکبر اعلمی

مناظره اعلمی و سلیمی‌نمین در دانشگاه فردوسی مشهد

تسخیرسفارت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت 13 آبان مناظره‌ای با موضوع «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا» با حضور اکبر اعلمی و عباس سلیمی‌نمین برگزار می‌کند.

گفتگو با اکبر اعلمی درباره روزنامه سلام:

انتشار «سلام» توسط خویینی‌ها، به اصرار مرحوم حاج احمد خمینی بود

akbar aalami

نحوه عمل و خط‌مشی آقای خویینی‌ها در اداره «سلام» از یکسو و ترکیب دبیران سرویس‌ها و هیات تحریریه و رویکرد و خاستگاه سیاسی و فرهنگی آنان از سوی دیگر هم به‌گونه‌ای نبود که بشود استنباط کرد این روزنامه تابع خط‌مشی مجمع روحانیون مبارز است. اما بدون تردید مواضع «سلام» و مجمع روحانیون مبارز در بسیاری از موارد بیانگر نوعی وفاق و همگرایی نسبی میان این دو بود.

اکبر اعلمی:

نظارت استصوابی و پیشینه آن

aalaami

در یک سوی این مناقشه نهادی قرار دارد که هفده اصل از اصول قانون اساسی به وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است. در سوی دیگر این مناقشات نوعاً، شخصیت ها و صاحبنظرانی حضور دارند که از لوازم و اقتضائات جمهوریت و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود و آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی سخن می گویند.

«اکبر اعلمی» با شعار احیای منشور نوفل‌ لوشاتو رسما اعلام کاندیداتوری کرد

akbar aalami

هر انقلابی مبتنی و متکی بر مجموعه ای از شعارها و وعده‌های رهبران انقلاب‌ها است؛ نظر به اینکه مهمترین بخش شعارهای رهبران انقلاب در نوفل لوشاتو صورت گرفت، من از عنوان منشور نوفل لوشاتو استفاده می‌کنم.