ایت الله مکارم شیرازی

بیانیه ایت الله مکارم شیرازی;

آیت‌الله مکارم‌شیرازی کشتار شیعیان مصر را محکوم کرد

در دوسال گذشته خشونت‌های فرقه‌ای متوجه اقلیت مسیحی آن کشور بود و اینک متوجه پیروان و اتباع اهل‌بیت علیهم السلام شده است در حالی که محبت اهل‌بیت علیهم السلام در مصر ریشه‌دار و عمیق است و این گونه جنایات با طبیعت مردم متدین و شریف مصر هیچ گونه سنخیتی ندارد.