ایت لله صافی گلپایگانی

آیت‌الله صافی: وضع معیشتی مردم مناسب شأن جامعه اسلامی نیست

در تمام رشته‌ها به خصوص بحث سلامت مردم باید تلاش بسیاری کرد تا مبادا کسی در این وادی دچار مشکل باشد که حتی نتواند دارو برای بیماری خود تهیه کند. وضع فعلی سلامت مردم مناسب با شأن جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی نمیباشد.