بازگشت آزادگان

خاطره ای به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی؛

خبر رحلت امام را که شنیدم دست و پایم بی حس شد

AZADEGAN

عراقی ها هر روز صبح دسته ای روزنامه می آوردند داخل اردوگاه، ولی از 14 خرداد تا آن روز که 17 خرداد بود هیچ روزنامه ای نیامده بود. بیش از هفته ای می شد که عکس حضرت امام را با ظاهری نه مثل همیشه شاداب در روزنامه دیده بودیم که حاج احمد آقا با قاشق به ایشان سوپ می خوراندند.