برنامه پایش

حسن سبحانی در برنامه پایش: حدود ثروتمندی در اسلام

ax771

مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران در هفتاد و هفتمین برنامه پایش افزود: مال و ثروت در جامعه هیچ حد و مرزی ندارد و در اسلام نه تنها مذموم نیست بلکه از احترام برخوردار است. عبارت "جوامع اسلامی جوامعی فقیر هستند" از نظر نظری دارای تناقضات است زیرا اگر جامعه‌ای اسلامی باشد نمی‌تواند فقیر باشد. آن چیزی که مورد مورد توصیه دین است ثروت به معنای تولید کالا و خدماتی است که در خدمت تولید کالا است. آنچه در جامعه ما ثروت نامیده می‌شود و پشتوانه کالایی و تولید ندارد، در ثروت بودن آن تردید وجود دارد.