برنی سندرز

ورود‌ مصد‌ق به انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا

mosadegh

برنی سندرز، سیاستمدار چپ‌گرایی که در تلاش است نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دست بیاورد، در ششمین مناظره‌اش در برابر هیلاری کلینتون، در میان بحث و جدل ها، استدلال‌هایش را به روایت سرنوشت محمد مصدق در آمیخت و به هیجانی کم سابقه در میان گروهی از ایرانی‌ها که مناظره را دنبال می‌کردند دامن زد.