بسته مالی

چرا بسته مالی دولت خطرناک است

vazirane eghtesadi

اما بخش خطرناک بسته خروج از رکود دولت، بخش پایانی آن است که ذیل عنوان «سیاست‌های تامین مالی» آمده، اما در واقع شامل سیاست‌های بسط مالی، و گسترش ابزارها، بازارها و سرمایه مالی در اقتصاد ایران است. دولت می‌خواهد سرمایه بانک‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی بالا ببرد، بازار بدهی درست کند و تامین مالی صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز را به کانال بازارهای مالی هدایت کند.