بسیج

گفتگو با محسن محمدی معین:

به بهانه دفاع از ارزش‌ها نوعی ریاکاری را ترویج دادند

mohsen moin

بین مداحان کسانی پیدا شدند، جوری از شب‌های حمله صحبت می‌کنند که اگر تاریخ تولدشان را ندیده بودیم واقعا فکر می‌کردیم کنار دست فرماندهان جنگ داشتند عملیات‌ها را هدایت می‌کردند.... به گونه ای معرکه می گیرند که شاید به سختی بتوان ادّعای دروغین شان را نزد "پامنبری ها" زیر سئوال برد... و الان این افراد ... در هر جا که سخن از دوران دفاع مقدّس به میان می آید اینان در صف مقدّم حاضرند تا راجع به جبهه‌ها صحبت کنند.

دکتر علی رضا شجاعی زند:

بسیج انقلابی در ایران

wIMG_8879

خاستگاه‌ و مقام‌ دینی‌ امام‌ خمینی‌ که‌ او را به‌ موقعیتی‌ بیش‌ از یک‌ رهبرِ بسیج‌گر می‌رسانَد، جای‌ هیچ‌ تردیدی‌ درباره جوهر دینی ‌آن‌ باقی‌ نمی‌گذارد؛ در عین‌ حال‌، بررسی‌ فحوای‌ مواضع‌ و نکات‌ مورد تأکید و ادبیات‌ مورد استناد و استفاده ایشان‌ و مرزبندی‌ و ملاحظاتی‌ که‌ در قبال‌ دیگر جناح‌های‌ اپوزسیون‌ داشتند و اِعمال‌ می‌کردند، جملگی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ او با احساس‌ و تلقی ‌یک‌ «تکلیف‌ دینی‌» در این‌ کار وارد شده‌ است‌.

پیام امام خمینی(ره) به مناسبت هفته بسیج:

افتخارم این است که خود بسیجی‌ام

imam - basij

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی‌نشانی گرفته‌اند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده‌اند.

طرح گسترده 50 روزه نهی از منکر «ایجابی» از محرم

طرح «نهی از منکر» بسیج به موازات دولت و ناجا؟

1787

در روزهای اخیر موضوع این طرح با مراجع تقلید در میان گذاشته شده و از جمله آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به نامه ی کتبی درخواست سردار نقدی، فرمانده بسیج کشور در باره ی اجرای این طرح توسط این نهاد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر مساله "خیلی مهم و حساسی" است و باید طبق شرایطی که در رساله آمده است اجرا شود. وظیفه ماست در طریقی که شرع مطهر می خواهد دعا می کنیم؛ امیدواریم در این مساله بدون "افراط و تفریط" و "کم و کاست" باشید.