بله آقای نخست وزیر

بله آقای وزیر: نماد شکست مبارزه با فساد اداری

yes minister

بازپخش سریال طنز «بله آقای وزیر» همزمان با روی کار آمدن دولت جدید یادآور همزمانی پخش اولیه این سریال با روی کار آمدن دولت مدعی عدالت است. دولتی که قصد اصلاح ساختار بروکراسی و استقرار عدالت را داشت و یکی از اولین اقداماتش حذف «سازمان برنامه و بودجه» برای اصلاح اداری بود،