بورسيه‌های غیرقانونی

پرونده بورسيه‌ها در تمام دولت‌ها بررسي مي‌شود:

احتمال انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر علوم

majles

رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این نیز با بیان اینکه بعد از انجام بررسی‌ها متوجه شدیم تعداد دانشجویان بورسیه غیرقانونی از مرز سه هزار نفر گذشته و به 3731 نفر رسیده است، گفت: متاسفانه این تعداد از دانشجویان با معدل‌های پایین و بدون عبور از فیلترهای مخصوص علمی پذیرفته شده‌اند و با استفاده از رانت، آزمون را زیر سوال برده‌اند.