بورس 92

جعفر توفیقی: بورس ۹۲ لغو نشده است

borna ghasemi-6-76

بعد از انتشار خبری مبنی بر «تعلیق پذیرفته‌شدگان بورس 92» جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم توضیح داد تعهدات سابق وزارت علوم در این زمینه به قوت خود باقی است و تنها به دلیل وجود محدودیت‌های مالی وزارت علوم از پذیرش تعهدات جدید در این زمینه خودداری می‌کند. به گفته او قبولی پذیرفته‌شدگان بورس 92 لغو نشده است اما با توجه به اصل قانون و آیین‌نامه، بورس دانشجویان در صورت وجود اعتبار لازم صورت خواهد گرفت.