بچه های آتش

کارنامه سینمایی مای مصری و جان شمعون، زوج مستندساز فلسطینی(2)

بیم و امیدِ بچه های شتیلا

مای مصری_مرزهای بیم و رویا

پیروزی لبنانی ها بر اسرائیل در سال 2006، امید فلسطینی ها را دوچندان کرد. مصری نیز پیروزی مقاومت اسلامی لبنان را (که دستمایه فیلم "33 روز" او بوده) نقطه عطف دوم کار خود می داند: «لحظه اثرگذار بعدی در زندگی‌ام حمله اسرائیل به لبنان در سال 2006 بود که باعث شد همه با هر عقیده‌ای که داشتند متحد شوند و مقاومتی که در اثر این جنگ حاصل شد برای جامعه‌ تکه و پاره شده ‌آن زمان لبنان یک درمان بود.»

کارنامه سینمایی مای مصری و جان شمعون، زوج مستندساز فلسطینی(1)

کودکان؛ تصویرگر مقاومت فلسطین

مصری و شمعون در جشنواره فیلم فجر (2)

مای مصری، یکی از نمادهای سینمای مقاومت، هم در بعد مقاومت اسلامی فلسطین و هم لبنان است: «مردمانی که در کشورهای تحت سلطه زندگی کرده و در مقابل حاکمان ظلم و مستند ایستادگی می کنند بزرگترین مقاومت ها را رقم می زنند و در این راستا ایستادگی مردم لبنان در برابر دست اندازی های اسرائیل و پایداری مردم فلسطین در برابر حملات رژیم اشغالگر قدس مهمترین مقاومت ها محسوب می شود...»