بچه های شتیلا

کارنامه سینمایی مای مصری و جان شمعون، زوج مستندساز فلسطینی(2)

بیم و امیدِ بچه های شتیلا

مای مصری_مرزهای بیم و رویا

پیروزی لبنانی ها بر اسرائیل در سال 2006، امید فلسطینی ها را دوچندان کرد. مصری نیز پیروزی مقاومت اسلامی لبنان را (که دستمایه فیلم "33 روز" او بوده) نقطه عطف دوم کار خود می داند: «لحظه اثرگذار بعدی در زندگی‌ام حمله اسرائیل به لبنان در سال 2006 بود که باعث شد همه با هر عقیده‌ای که داشتند متحد شوند و مقاومتی که در اثر این جنگ حاصل شد برای جامعه‌ تکه و پاره شده ‌آن زمان لبنان یک درمان بود.»