تامین‌اجتماعی

جزییات شکایت ۱۰۰۰ کارگر از مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی

refah

یک‌ماه به پایان فرصت قوه‌قضاییه برای رسیدگی به نتایج تحقیق‌وتفحص نمایندگان از تامین‌اجتماعی فرصت باقی است و با این حال پرونده ابعاد دیگری یافته است. یکی از این ابعاد شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند؛ سازمانی که اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست.