تا همیشه آشنا

درباره مردی خواستنی‌تر از باران

13921008000537_PhotoA

نوشته بود: «به تهران آمدم ولی موفق به دیدارتان نشدم» آقا روی نامه نوشت: «تا این مادر شهید را به ملاقات من نیاورید، من به ملاقات کسی نمی‌روم».

نظر جالب امام(ره) درباره دستگیری یکی از نمایندگان شورای نگهبان

ta hamishe ashna

یکی از نمایندگان شورای نگهبان تخلفی کرده بود. من وزیر کشور بودم. دستور دادم دستگیرش کنند. احمدآقا زنگ زد ماجرا را پرسید. گفتم: «در انتخابات اخلال کرده و باید دستگیر شود. اگر آقا می فرمایند من به قانون عمل نکنم، اعلام کنید.» ده دقیقه بعد دوباره زنگ زد. گفت: «آقا می گوید طبق قانون عمل کنید. اما شورای نگهبان می گوید دیگر این تخلف تکرار نمی شود و می خواهند نماینده شان آزاد شود.» گفتم: «طبق قانون باید تا پایان انتخابات بازداشت باشد. اگر آقا می فرمایند ما به این قانون عمل نکنیم و آزادشان کنیم، اعلام بفرمایید.» ده دقیقه...