تبلیغات زودهنگام انتخاباتی

علیرغم هشدار شدید شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی:

عکس ها از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی می گویند

320266_874

آیت الله جنتی با ابراز تأسف از وضعیت ناگوار برخی از اقشار مستضعف گفت: افرادی برای تأمین نان شب محتاج‌ هستند یا به دلیل فقر نمی‌توانند هزینه‌های ازدواج فرزندانشان یا تعمیر منزلشان را تأمین کنند، امّا همزمان عده‌ای با ارقام نجومی و هزینه های میلیاردی و ادعای خدمت، در پی کسب رأی مردم هستند.