تحریم نفتی

حلقه‌های یاران بابک زنجانی چه کسانی هستند؟

babak zanjani 2 (1)

آنچه به کمک او آمد و توانست روزنه امید را به رویش باز کند، تحریم‌های نفتی ایران بود چه آنکه ایران برای فروش نفت خود نیاز به واسطه‌گران و دلالانی داشت که برخی آنان تا پیش از تحریم‌ها امکان گذر از کنار شرکت ملی نفت را به ذهن خود راه نمی‌دادند چه برسد به آنکه یک طرف میز مذاکره قرار بگیرند. اما تحریم‌های نفتی ایران به سرعت این زمینه را برای آنها فراهم کرد زیرا شرایط فروش نفت خام پس از اعمال تحریم‌ها زمین تا آسمان فرق کرده بود.