تحکیم وحدت

همه راه‌ها به بهشتی ختم می‌شود

beheshti

دین خاتم دینی است غیرقایم‌به‌شخص، دینی است ضابطه‌محور. می‌فرمود پس بنابراین این نظام امت و امامت در راس‌ آن اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت جاری است و مبنای همه‌چیز آن است. صلاحدیدهای شخصی در اینجا جایگاهی ندارد. من می‌‌گویم که رأس هرم آن وجه اندیشه‌ای آرمانی منبعث از وحی است و آن ملاک و معیاری است برای داوری راجع به اقوال و افعال همه اشخاص در هر سطحی که از نظر علمی و دینی و منزلت اجتماعی قرار دارد. بعد در صفحه ١۶ می‌فرمایند براساس این اصول عقیدتی و عملی حاملان مسوولیت و صاحبان اصلی حق...

در آستانه انتخابات نمایشی دیگر :

خروج انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی از تحکیم وحدت

IMAGE635143158675268992

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب به خبرنگار تشکل های دانشجویی گروه فرهنگی ایرنا گفت: در رای گیری اعضای شورای مرکزی انجمن دانشگاه علامه 6 نفر از 7 عضو انجمن حضور داشتند و در این بین 4 نفر از اعضای یاد شده به خروج از دفتر تحکیم رای دادند.