تخلف

رضا نساجی:

مقایسه‌ای که غلط بود

Abdullah-Abdullah3

حوادث سال 88 هر چه که بود در انتخابات سال 92 پایان پذیرفت (امید که حصر هم پایان پذیرد) و نتیجه انتخابات، تنش‌های هر دو گروه موافق و مخالف را به همدلی بدل کرد (به رغم کارشکنی‌های افراطیونی که کاسب حوادث سال 88 بودند) اما در افغانستان تنشها رو به فزونی است. پس بیایید به جای مقایسه و ناسزا گفتن به همدیگر، برای شفافیت در انتخابات و استحکام هرچه بیشتر بنای جمهوریت در کشورمان تلاش کنیم.