تروریسم در سوریه

اینفوگرافی: دو سال جنگ و حمایت از تروریسم در سوریه

IMAGE635010316037989345

اینفوگرافی از ثمره دو سال حمایت کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و بلوک غرب از شورشیان مسلحانه در سوریه و بال و پر گرفتن تروریست ها در این کشور