تشییع پیکر امام

عکس: بگذار تا بگریم …

imam_(6)

تصاویری از روزهای پایانی عمر و رحلت حضرت امام خمینی(س)

عکس: انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

64_11

تصاویر یادآور تشییع پیکر پاک امام خمینی(س) هستند.