تفنیذ ریاست جمهوری

تذکرات حضرت امام به روسای جمهوری در روز تنفیذ

banisadr

حضرت امام خمینی(س) در روز پانزدهم بهمن ماه سال 58 حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر را امضا نمودند، بعد از این تنفیذ حضرت امام در سخنانی فرمودند: من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می‏دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه است: حبّ‏ الدنیا رأس کلّ خطیئة هر مقامی که برای بشر حاصل می‏شود، چه مقامهای معنوی و چه مقامهای مادی روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است.