تنفیذ حکم ریاست جمهوری

حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی:

تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ تثبیت آراء ملّت یا تحقیر؟

sorosh mahalati

قانون اساسی امضای حکم رئیس جمهور را بر عهده ی رهبری نهاده است، از این امضاء دو تفسیر متفاوت وجود دارد، تفسیری که آن را تحقیر رأی مردم دانسته و آراء ملت را ذاتاً پوچ و بی ارزش می شمارد، و تفسیری که آن را تثبیت و تحکیم آراء مردم دانسته و اقدامی در جهت اجرای شدنِ خواست آنان تلقی می کند.