توافقنامه ژنو

اطلاعیه جنبش عدالتخواه درباره توافقنامه ژنو و همایش دلواپسیم

ettelaeeye

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن حمایت از تحرک و ابتکار دولت در عرصه دیپلماتیک، نقد اقدامات دولت در زمینه سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای و نگاه انتقادی به توافقنامه ژنو را نه تنها خط قرمز نمی‌شمارد بلکه آن را موجب کمک در راستای به حصول نتیجه‌ای کامل‌تر و سنجیده‌تر می‌داند، اما قویاً در برابر کسانی که دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای را با دشمن اشتباه گرفته و از هیچ اقدام تخریبی، ابایی ندارند می‌ایستد.