جامعه روحانیت مبارز

موحدی کرمانی: خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند!

movahedi

من نگرانم، اما این نگرانی در خصوص زمان زعامت رهبری فعلی نیست چرا که هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند اما مسئله ما پس از آقاست.