جام زهر

امام تصمیم مهمی گرفتند

alaee-alakaram

یکی از حامیان حسین‌الله‌کرم بلافاصله پس از این جملات حسین علایی گفت: امام هشتم را افرادی مثل شما زهر دادند. علایی در پاسخ به این فرد اظهار داشت: هیچ کسی قدرت زهر دادن به امام را نداشت. علایی خاطرنشان کرد: امام می‌خواست جنگ را خاتمه دهد و دلشان می‌خواست تا از بین رفتن صدام نتیجه باشد. راه برای رسیدن به این پیروزی چه بود؟ یک نفر گفت یه جایی از عراق را بگیریم و از موضع قدرت تمام کنیم اما از نظر نظامی در حد عراق نبودیم. ما تا عملیات خیبر رفتیم اما به نتیجه نرسیدیم. بعد از این...

روح الله ، مرد روزهای سخت

399843882IMG08405537

درشرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی ام بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم ؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم ؛ و اگرآبرویی داشته ام با خدا معامله کرده ام . عزیزانم ، شما می دانید که تلاش کرده ام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدم ندارم ...

دعوت امام خمینی از بازار برای حمایت از دولت موسوی در جنگ:

دولت با تمام قوا جنگ را مقدم می‌دارد

73_73_imam

مسئله جنگ شوخی نیست... چهار نفری که توجه ندارند، یک چهار نفر دیگری هم که منافق هستند... ناراحتی ایجاد می‌کنند در مردم. خدا می‌داند که با این جنگ و با این وضعی که الآن برای ایران هست، و آن محاصره اقتصادی که هست... کارشکنیهایی که هست و آن تبلیغات سوئی که بر ضد شما و بر ضد اسلام هست، مع ذلک دولت ایستاده و دارد خدمت می‌کند، این اعجاز است.