جریانشناسی سیاسی

جریان‌شناسی احزاب و گروه های سیاسی (۸۸-۱۳۵۷)

montajabnia

جزوه «جریان‌شناسی احزاب و گروه های سیاسی (۸۸-۱۳۵۷)» برگرفته از سلسه مقالات حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در سایت شخصی خود است که پس از حوادث سال 88 منتشر شده اند.