جلال جلالی زاده

گفتگو یا جلال جلالی زاده، نماینده اسبق مردم سنندج:

اسلحه‌ی مجلس ششمی‌ها را هم گرفتند / دادن جواز و سلاح سلیقه‌ای شده است

jalali zade

خیلی از افراد متفکر و یا برخی از وزرای قبلی بدون داشتن نگهبان و اسلحه‌ای در اجتماع حضور دارند و نیازی هم نمی‌بینند اما شاید کسانی هم باشند روزنامه نگار و مداح باشند و احساس نیاز به اسلحه بکنند. در مجلس ششم به نمایندگان سلاح‌هایی فروخته شده بود که هر سال جواز حمل آن‌ها تمدید می‌شد که دو سال قبل سلاح‌ها را مجلس پس گرفت و هنوز هم پول سلاح‌ها را نداده‌اند. یعنی دادن جواز و سلاح هم سلیقه‌ای شده، در خط باشی جواز به شما می‌دهند و اگر نباشی از شما می‌گیرند.