جلسه رای اعتماد

با وجود مخالفت تندروها، دولت سرپرستان را به عنوان وزیر معرفی می‌کند

توفیقی: رویکرد مجلس مثبت است

tofigi

تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان داشتم و بعد از تعطیلات مجلس نیز برنامه دارم تا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حضور پیدا کنم، تعاملات مجلس را مثبت ارزیابی می‌کنم و نسبت به برخورد مجلس با معرفی خود خوشبین هستم و رای آن‌ها را تعیین‌کننده نهایی می‌دانم.