جمعیت رهروان ولایت

السابقون راست یک گام به چپ

القاکننده حرکت بخش وسیعی از راست‌های سنتی به اردوگاه اعتدال، یعنی جایی نزدیک اصلاح‌طلبان است. چنانکه گمانه‌زنی‌ها بیان می‌کنند، اگر این حرکت در نهایت با حمایت ناطق نوری نیز همراه شود، آنگاه باید تولد این جمعیت را به عنوان برادر جدید حزب کارگزاران، در جایی بین راست و چپ سنتی نظاره‌گر باشیم.