جهاد در قرآن

درس هایی از شهید علم الهدی به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

پیامبرِ جهاد به روایت دانشجوی خط امام

alamolhoda

شهید علم الهدی دانشجوی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد بود که تحت تأثیر حضور مرحوم دکتر شریعتی به عنوان مدرس تاریخ، به پایگاه تحلیل های انقلابی از تاریخ اسلام و مقایسه تطبیقی با تاریخ معاصر تبدیل شد. این مکتوب بخشی از دروسی است که شهید علم الهدی در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب ارائه نموده و صد البته همچنان ارزش تحقیقی آن باقی است.