جوانان

گفتگو با دکتر محمدرضا طالبیان:

دین پژوهی تجربی و پاسخ به یک پرسش چالشی؛ وضعیت دینداری در جامعه ایرانی؟

dr talebian

مشخص شد که جوانان در دینداری خود مشکل عمده­ای ندارند، اما چرا برخی از مسوولین ما این همه مشکل می­بینند؟ وقتی در جلسات مختلف با برخی از بچه مذهبی ها شرکت داشتیم به ما می­گفتند این تحقیقات درست نیست یا دانش­ آموزان راست نمی­گویند و وقتی تحقیقات خودمان را با تحقیقاتی که انگلهارت در 12 کشور دنیا انجام داده بود مقایسه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مشکل مسئولین شاکی، دینداری بما هو دینداری نیست، بلکه ما قرائت خاصی از دینداری را مد نظر داریم.