جیمز لانگلی

بازخوانی ماجرای جیمز لانگلی در انتخابات 88

فیلمساز مقاومتی که از ایران رانده شد

James Longley

یکی از این رخدادهای تأسف برانگیز که در میان هیاهوی آن روزها چندان به چشم نیامد، بازداشت جیمز لانگلی، مستندساز مشهور آمریکایی بود که مستندهای تکان دهنده ای در باره نوار غزه و عراق ساخته است. لانگلی که از یک سال قبل از انتخابات 88 در ایران مشغول مستندسازی بود، هنگام فیلمبرداری در خیابان دستگیر شد و به خاطر همین برخوردها ایران را ترک کرد.