جیمی کارتر

۱۹ فروردین ۵۹: پیام امام به مناسبت قطع رابطه امریکا و ایران

imam - 31

اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت بپا خاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالَمخوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم؛ چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید امریکا از ایران است. ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت سفاکی را وادار به قطع رابطه - یعنی خاتمه دادن به چپاولگریها - کرده است، اگر جشن بگیرد حق...

گفتگوی تاریخی امام خمینی یا روزنامه لوموند:

ما به هیچ وجه مقابل با ملت امریکا نیستیم

73_73_imam

ما نمی‌توانیم ملتی را که این قدر از امریکا ضربه دیده، چنانچه امریکا شاه را نگه دارد و این امر طولانی شود یا بخواهد مملکت ما را بمباران کند، ما نمی‌توانیم جوانان را کنترل کنیم. مردم ما پنجاه سال‌ ضربه خورده‌اند، از قدرتها، من جمله امریکا. حالا هم بخواهد امریکا قوای نظامی بیاورد یا بمباران کند جایی را قبل از اینکه خیال این مطلب بشود و حرکتی برای این معنا بشود، ممکن است که جوانهای ما آنجاها را خودشان به هم بزنند.