حجت‌الاسلام محمدحسن حائري شيرازي

تشریح روشی که برادر حسین با آن، خاتمی را وطن فروش ستون پنجم کرد!

آقای شریعتمداری بیدار شوید (۲)

haeri

نتیجه جریان سازی شما در چهار سال اخیر، به اقلیت کشاندن اصول گرایان بود. عده ای را با نام اصحاب فتنه، دیگرانی را با نام ساکتان فتنه حذف نمودید. عدالت یک کمال است و روزنامه ی کیهان که متعلق به بیت المال است، باید عادلانه اداره شود.

آقای شریعتمداری بیدار شوید!

haeri

اکثریت مردم بصیر و زمان شناس در انتخابات اخیر رای به انزوای کسانی دادند که می‌خواستند با انگ زدن، چهره رقیب سیاسی را ملکوک و او را از صحنه حذف کنند. آقای شریعتمداری! برخی از شخصیت‌هایی که شما متهمشان می کنید، جزء سرمایه‌های این انقلاب هستند. مردم به حفظ سرمایه‌هایشان رای دادند.