حجت الاسلام آقا تهرانی

تناقضات جبهه پایداری درباره جلیلی: توانا هست/ نیست

paydari

رچه آیت الله مصباح رهبر این جبهه با تعابیری بی سابقه به تمجید از باقری لنکرانی کاندیدای این جبهه پرداخته بود اما با تایید صلاحیت نشدن لنکرانی توسط شورای نگهبان جبهه پایداری مجبور به معرفی یک گزینه دیگر از سوی خود شد. در این باره اما اظهارات متناقض اعضای مختلف جبهه پایداری ناظران انتخابات را به تعجب واداشته است.