حجت الاسلام ایازی

قرآن در اندیشه امام خمینی(س)

ayazi

یکى از آداب مهمّه قرائت کتاب الهى، که عارف و عامى در آن شرکت دارند و از آن نتایج حسنه حاصل شود و موجب نورانیت قلب و حیات باطن شود، تعظیم است، و آن موقوف به فهم عظمت و بزرگى و جلالت و کبریایى آن است(آداب الصلاة، ص 203، شرح چهل حدیث، ص 499 ـ 497.).