حجت الاسلام جعفری اصفهانی

شریعتی هر شب در انفرادی نماز شب می‌خواند

dr. shariati

در کتاب خاطرات حجت الاسلام جعفری اصفهانی آمده است تصور ما این بود که دکتر فرد اوباشی است. در حالی که وقتی وی را به سلول انفرادی بردند، تا صبح بیدار می‌ماند عبادت می‌کرد، نماز شب می‌خواند؛ این برنامه همیشگی او بود.