حجت الاسلام حمید رسایی

جنگ با اقتصاد رانت و ربا (1)

مسئله ربا، دولت عدالت گستر و جبهه پایداری بر وضع موجود!

paydari

نمایندگانی که خود را برخواسته از یک جبهه انقلابی می دانند و ادعای تمکین از شورای فقاهتی و رأی علما و مراجع دارند، باید پاسخ بدهند که بنا بر ادعای پیروی شان از خط فکری آقای مصباح، در مقابل اقتصاد رباخواران چه کرده اند؟ مگر نه اینست که آقای مصباح در بیشتر سخنرانی های خود درباره علوم انسانی به طور خاص به اقتصاد اسلامی اشاره می کند و علیه ربا موضع می گیرد؟