حجت الاسلام دعایی

هجرت امام به فرانسه به روایت سید احمد خمینی

imam france

هجرت امام خمینی(س) از عراق به پاریس روز سیزدهم مهر ماه سال 1357 اتفاق افتاد. سید احمد خمینی، فرزند امام(س) که فرانسه را به عنوان مقصد بعدی به امام پیشنهاد دادند، در نوشتاری در زمان حیات امام وقایع این سفر را تشریح کرده است.

بازخوانی ماجرای شعر "مولا ویلا نداشت"

یادی از روزگاران رفته: قزوه در کنار حجت الاسلام دعایی

gazve&doaee

حجت الاسلام دعایی رئیس موسسه اطلاعات، ضمن تقدیر از فعالیت‌های علیرضا قزوه در روزنامه اطلاعات، به تلاش روزنامه اطلاعات در به کارگیری نیروهایی این چنین در این روزنامه اشاره کرد و فروتنی، جامعه گرایی و توجه به مستضعفان را از جمله ویژگی‌های علیرضا قزوه دانست. دعایی سالها پیش از این، زمانی که شعر "مولا ویلا نداشت" علیرضا قزوه باعث برخوردهای سیاسی و امنیتی با وی شد، به داد او رسیده بود.