حجت الاسلام سید محمود علوی

در حاشیه معرفی حجج اسلام علوی و جنتی به عنوان وزرای اطلاعات و ارشاد:

تلنگرهای کابینه پیشنهادی به ردصلاحیت های شورای نگهبان

mahmood-alavi-b

حسن روحانی از یک سو با معرفی علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد تلنگری به آیت الله جنتی می زند(چرا که پسر دبیر شورای نگهبان را در کابینه ای معرفی کرده که نزدیک به هاشمی است) و از سوی دیگر با معرفی حجت الاسلام سید محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات کسی را به مجلس معرفی می کند که پیشتر در انتخابات مجلس نهم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود.