حجت الاسلام عقیقی

خاطره حجت الاسلام عقیقی در مورد امام خمینی(س):

چرا امام اتومبیل شخصی نداشت؟

28_28_imam

من در شرایط فعلى نیازى به اتومبیل ندارم و تعهدى هم (با خودم) دارم که تا احساس نیاز نکنم، اتومبیل شخصى نداشته باشم. چون اکنون احساس نیازى نمى‏ کنم به شما وکالت مى‏ دهم خودتان آن را از طرف من بخرید و با پول آن خانه ‏اى براى یکى از مستضعفین کشور تهیه کنید