حجت الاسلام محمود دعایی

نشر الکترونیکی کتاب خمیر شده شهید مطهری درباره اقتصاد اسلامی

بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی

motahari

حادثه جمع آوری و خمیر شدن کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» اثر استاد شهید مطهری، در سال های نخست دهه ۶۰ و "آنچه در حاشیه و توالی آن صورت پذیرفت"، از حوادث تلخ زندگی فرهنگی مردم ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.