حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی

حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی:

اصل، احراز مردم است

sorosh mahalati

معیار های متقن اسلامی- و کاملا عقلانی - به ما می گوید: کسی را که خود مردم، به صلاحیتش باور دارند، او دارای صلاحیت است هرچند نهاد های رسمی نظر دیگری داشته باشند. در چنین مواردی اگر احیاناً خللی در قانون و یا در اجرای آن وجود دارد نباید به احکام اسلامی نسبت داده شود.