حجت الاسلام والمسلمین مرتضی اشراقی

صلح امام حسن (ع)؛ فرآیند یا برآیند

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اشراقی

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی اشراقی:

نگاهی گذرا به تاریخ فقه سیاسی شیعه

mortezaeshraghi

نگاه امام اگر منکر، ظلمی کلی و فراگیر بود نهی و مبارزه برای انهدام آن حتی اگر به کشتار و شهادت منتهی می‌گشت واجب دانسته می‌شد و این معنایی جز انقلاب نداشت. امام با این دیدگاه وارد مبارزه با رژیم ستم شاهی شدند. به این ترتیب اندیشه تاسیس حکومت اسلامی از آغاز مبارزات مورد نظر امام بود ولی اولویت با ساختن و تربیت عناصر آگاه و یاران همدل بود کاری که با جوّ آن روز هم شجاعت می‌خواست و هم نیاز به زمان داشت.